SKINAUT

Nadaljevaljni tečaji


vožnja na strmini
podelitev priznanj

Namenjeni so tečajnikom, ki že obvladajo smeri in hitrost svojega smučanja in že uporabljajo žičnice.

Tečaji potekajo po uradnem programu SZS in ZUTS Slovenije.Cilj nadaljevalnih tečajev je obvladati naslednje elemente :

  • smučarski loki – z vbodom palice
  • osnovno vjuganje – z kombinirano tehniko
  • spreminjanje naklonin – kontrola hitrosti
  • spreminjanje ritmov – spremembe hodnikov smučanja
  • izkoriščanje stranskega loka smuči
  • smučanje skozi postavljeno progo