SKINAUT

Izpopolnjevalni tečaji


Tečaji potekajo po programu SZS in ZUTS Slovenije.

Namen in cilj tečajev je v izpopolnitvi naslednjih elementov:

  • vijuganje v širšem hodniku: s kombinirano tehniko, z zarezno tehniko
  • vijuganje v ožjem hodniku: s kombinirano tehniko, z zarezno tehniko
  • smučanje skozi postavitve